EFFEKTFULLa

SERVICEavtal

Vi skapar EFFEKTFULLa SERVICEavtal

Vi erbjuder skräddarsydda serviceavtal som garanterar optimal prestanda och livslängd för dina anläggningar. Med snabb och pålitlig support från våra erfarna tekniker får du trygghet och effektivitet. Slipp oväntade driftstopp – teckna ditt serviceavtal redan idag och låt oss ta hand om underhållet, så du kan fokusera på din verksamhet!

”Trygghet och effektivitet i fokus – låt oss ta hand om underhållet, så kan du fokusera på din verksamhet!”

Serviceavtal utformat för din verksamhet

Vi anpassar avtalen efter dina behov och erbjuder regelbundet underhåll för att förebygga problem och säkerställa effektiv drift. Vid akuta situationer kan du lita på vår snabba respons och professionella tekniker som snabbt löser problemet. Dessutom får du tillgång till expertrådgivning för att optimera dina system och spara energi. Skapa en trygg och hållbar inomhusmiljö med våra skräddarsydda serviceavtal!

Vår jourverksamhet står till ditt förfogande utanför ordinarie arbetstid, inklusive kvällar, helger och helgdagar, för att hantera akuta ärenden och säkerställa kontinuerlig drift av dina anläggningar. Vi förstår att vissa problem kan uppstå när som helst, och därför erbjuder vi en snabb och tillförlitlig jourtjänst för att ge dig den trygghet och support du behöver. Med ett team av kompetenta tekniker redo att rycka ut vid behov, kan du känna dig trygg i att din verksamhet är i goda händer oavsett tidpunkt.

Som certifierat kylföretag följer vi strikt de europeiska f-gasförordningarna och erbjuder tjänster som säkerställer att dina kylsystem är i full överensstämmelse med dessa regler. Våra tjänster inom f-gasområdet inkluderar:

Installation och underhåll: Vi installerar och underhåller kylsystem med miljövänliga och energieffektiva lösningar, samtidigt som vi säkerställer att f-gaser hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Kontroll och rapportering: Vi utför regelbundna kontroller av dina kylsystem för att upptäcka eventuella läckage och säkerställa korrekt hantering av f-gaser. Dessutom hjälper vi dig med rapportering av f-gasutsläpp till relevanta myndigheter.

Utbildning och rådgivning: Vi erbjuder utbildning och rådgivning kring f-gasförordningen och de senaste teknikerna för att säkerställa att ditt företag följer gällande regler och minimerar miljöpåverkan.

Återvinning och destruktion: Vi hanterar återvinning och destruktion av f-gaser enligt gällande lagstiftning, så att du kan vara säker på att din verksamhet bidrar till att skydda miljön och förhindra klimatförändringar.

Som certifierat kylföretag tar vi ansvar för att skydda miljön och hjälper dig att uppfylla f-gasförordningens krav, samtidigt som vi erbjuder effektiva och hållbara kylsystem för din verksamhet.

ANLITA EN EFFEKTIV EXPERT PÅ SERVICE

Rulla till toppen