top of page

Sekretesspolicy för Energioptimering Norden AB
Vi på Energioptimering Norden AB värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter.

Ansvarig för dataskydd
Energioptimering Norden AB, organisationsnummer 556906-8264, med adress Glimmervägen 5, 511 91 Skene, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du:

● Anmäler dig till vårt nyhetsbrev

● Registrerar dig för utbildningar eller event

● Kontaktar oss via e-post, telefon eller genom våra webbformulär

De personuppgifter vi samlar in kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du frivilligt lämnar. Användning av personuppgifter Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

● Att skicka nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial om våra tjänster, produkter och kommande utbildningar

● Att administrera och förbättra våra tjänster

● Att besvara dina förfrågningar och ge support

● Att fullgöra våra rättsliga skyldigheter

Samtycke till marknadsföring
Genom att godkänna denna sekretesspolicy samtycker du till att ta emot e-postmarknadsföring för framtida utbildningar, erbjudanden, information samt nyhetsbrev från Energioptimering Norden AB. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att klicka på "avprenumerera"-länken i våra e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss direkt. Lagring av personuppgifter Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna policy eller så länge vi är skyldiga enligt lag. När vi inte längre behöver dina uppgifter kommer de att raderas eller anonymiseras på ett säkert sätt.

Dela och överföra personuppgifter
Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter, förutom i de fall där det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att tillhandahålla våra tjänster. Dina rättigheter Du har rätt att:
● Begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig
● Begära att dina personuppgifter rättas om de är felaktiga eller ofullständiga
● Begära att dina personuppgifter raderas under vissa omständigheter
● Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
● Invända mot behandlingen av dina personuppgifter
● Begära dataportabilitet för de uppgifter du har tillhandahållit oss För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på info@eoptimering.se

Ändringar av sekretesspolicyn
Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy för att återspegla förändringar i vår praxis eller gällande lagstiftning. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sida för att hålla dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kontakta oss
Om du har frågor om denna sekretesspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på: Energioptimering Norden AB Glimmervägen 5, 511 91 Skene
E-post: Info@eoptimering.se
Telefon: 0301-770050

bottom of page